Fesztivál, neves napok, programok, vásár, rendezvény, esemény

Mezőcsát országos állat- és kirakodóvásár 2022

Mezőcsát országos állat és kirakodóvásár 2022

A Mezőcsáti Országos Állat- és kirakodóvásár helyszíne: Mezőcsát, Kiss József utcáról megközelíthető Vásártér (47°49’05.7″N 20°53’14.3″E) 47.818235, 20.887309

Mezőcsát Város Önkormányzata az évszázados hagyományoknak megfelelően 2019-ben is minden hónap második szerdáján hajnaltól kirakodó és állat vásárt tart a belterület végén (Kiss József út) a „geleji” úton azaz a 3305-ös alsóbb rendű összekötő főútvonal mellett.

A mezőcsáti Országos állat és kirakodóvásár 2022-es időpontjai

2022. január 12. 2022. február 9.
2022. március 9. 2022. április 13.
2022. május 11. 2022. június 8.
2022. július 13. 2022. augusztus 10.
2022. szeptember 14. 2022. október 12.
2022. november 9. 2022. december 14.

Mezőcsát városában a hagyomány szerint, a vásártartás az év minden hónap második szerdai napján van. Helyszíne a Kiss József utcáról megközelíthető Vásártér. Csáti vár egész évben várja a látogatókat, nagy állatvásár és országos kirakodóvásárt is találhat az ide látogató.

A bejegyzés alapja: Megküldött vásár időpontok.

A csáti vásár története

S a történelem további menetében még igen hosszú időn át adót fizetve, menekülve, véráldozatot hozva élt Csát népe is, miként a többi, sok-sok magyar mezőváros és annak hol több, hol kevesebb lakosa. Csak példaként említve: míg 1686-ban máig sem tudni, milyen okból Dória nevű süket generális felégette a varost, lakossága Miskolcra, Ónodra és Debrecenbe menekült, később arról értesülünk, hogy I. Lipót császár és király 1698-ban (!) már vásártartást engedélyezett Csátnak, a nemességnek pedig vámszedési jogot adott! Nyilván a lakosság a hadak dúlása elmúltával (legalábbis jó részében!) visszaköltözött, új életet kezdett, s tovább gyarapodott!

Mindenesetre a XVIII. század elején Csát tekintélyes mezőváros. 1712-ben pl. olyan statutumot (szabályrendeletet) hoz, hogy a tanács beleegyezése nélkül a telkét senki eladhatóvá nem teheti és el nem adhatja. 1719-ben kiváltságos városként szerepel, 1736-ban pedig református városként említik. 1713-ban és 1715-ben a városban megyegyűléseket is tartottak! Mindezek településünknek az adott korban jelentős közigazgatási szerepkörét, viszonylagos fejlettségét tanúsítják!

Az iparral egyidőben a század végétől a kereskedelem is rohamosan fejlődésnek indult. A magánkereskedelem mellett korán működni kezdett a már 1903-ban megalakult Mezőcsáti Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet is (a Hangya Szövetkezet). (A magánkereskedők jó részben a zsidó lakosok voltak, akiknek száma ez időre 500-600 főre gyarapodott!) A kereskedelem élénkségének terepei voltak a hetipiacok, s az állat- és kirakodóvásárok, ez utóbbiak évente négy alkalommal.

Ajánló: hasonló esemény, vásár, fesztivál, programok

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.