Fesztivál, neves napok, programok, vásár, rendezvény, esemény

Tab Országos állat és kirakodóvásár 2024. július 3.

Tab Országos állat és kirakodóvásár, tabi vásár 2024. július 3.

Tab a tabi vásár a vásár időpontja – a munkaszüneti napok kivételével – minden hónap első szerdája (havi vásár), azzal, hogy vásár tartására a január, február hónapokban nem kerül sor.

A tabi vásár időpontja: 2024. július 3., szerda vásár Tabon júliusban.

A vásár helyszíne: Somogy megye, Tab, Kossuth L. u. (tabi 522, 523/2, 524 hrsz.)

A tabi vásár 2024 éves vásárnaptára

A teljes 2024-es Tabi Országos Állat- és Kirakodóvásár naptára.

Tab és a vásár bemutatása

A helység 1847 elején mint mezőváros országos és hetivásárok tartására lett jogosult. A mezőváros gazdasági fejlettségére és földrajzi központi szerepére hivatkozva következetes erőfeszítéseket tett azért, hogy a vármegye által javasolt Karád helyett Tab legyen a járási székhely. A települést 1871-ben a járási székhelyek közé sorolták.

A századforduló ipari, kereskedelmi fejlődése, valamint a közigazgatási növekvő igénye tette lehetővé Zuckermandel Jakabnak, hogy nyomdát alapítson. Pallós Ignác 1908-ban a vasútállomás szomszédságában modern gőztégla- és cserépgyárat hozott létre, amely Tab és környékének szabad munkaerőjét tavasztól őszig foglalkoztatta. Termékeiből osztrák és kelet-európai exportra is jutott. Vesztergál Lajos Tab és Vidéke címmel 1909-ben lapot indított. 1913 februárjában az Otthon Kávéházban megkezdte vetítéseit a mozi. Megalakult a hitelszövetkezet. Egy évvel később, 1914-ben létrejött a tabi sportegyesület.

A Tabi Országos állat- és kirakodóvásár 2024 története: Tab a XIX. századra iparával és kereskedelmével igyekezett e térség központjává válni. A vásártartási jog megszerzése gyakorta együtt járt a mezővárosi jogállás elnyerésével, hisz Mária Terézia 1767. évi úrbéri rendeletével az oppidumok (mezővárosok) úrbéri rendeletét is szabályozta. II. József király uralkodásától rendszeresebbé vált a Helytartótanács közvetlen felügyelete is.

A tab kirakodóvásár időpontja 2024-be is – a munkaszüneti napok kivételével – minden hónap első szerdája (havi vásár), azzal, hogy vásár tartására a január, február hónapokban nem kerül sor.

A bejegyzés alapja: Önkormányzati tájékoztatás, http://napok.4t.hu/?s=tab+kirakodóvásár

Ajánló: hasonló esemény, vásár, fesztivál, programok

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.