Fesztivál, neves napok, programok, vásár, rendezvény, esemény

Tab Országos állat és kirakodóvásár 2023 vásárnaptár

Tab Országos állat és kirakodóvásár 2023 vásárnaptár

A Tabi Országos állat- és kirakodóvásár 2023 története: Tab a XIX. századra iparával és kereskedelmével igyekezett e térség központjává válni. A vásártartási jog megszerzése gyakorta együtt járt a mezővárosi jogállás elnyerésével, hisz Mária Terézia 1767. évi úrbéri rendeletével az oppidumok (mezővárosok) úrbéri rendeletét is szabályozta. II. József király uralkodásától rendszeresebbé vált a Helytartótanács közvetlen felügyelete is.

A tabi vásár időpontja – a munkaszüneti napok kivételével – minden hónap első szerdája (havi vásár), azzal, hogy vásár tartására a január, február hónapokban nem kerül sor.

Tab vásár 2023 Országos állat és kirakodóvásár vásár naptár

A 2023-as Tabi Országos állat és kirakodóvásárok időpontjai:

2023. március 1.
(első szerda)
2023. április 5.
(első szerda)
2023. május 3.
(első szerda)
2023. június 7.
(első szerda)
2023. július 5.
(első szerda)
2023. augusztus 2.
(első szerda)
2023. szeptember 6.
(első szerda)
2023. október 4.
(első szerda)
2023. november 1.
(első szerda)
2023. december 6.
(első szerda)

A tabi vásárok kialakulása, ismertetése

A helység 1847 elején mint mezőváros országos és hetivásárok tartására lett jogosult. A mezőváros gazdasági fejlettségére és földrajzi központi szerepére hivatkozva következetes erőfeszítéseket tett azért, hogy a vármegye által javasolt Karád helyett Tab legyen a járási székhely.

A települést 1871-ben a járási székhelyek közé sorolták.

A századforduló ipari, kereskedelmi fejlődése, valamint a közigazgatási növekvő igénye tette lehetővé Zuckermandel Jakabnak, hogy nyomdát alapítson. Pallós Ignác 1908-ban a vasútállomás szomszédságában modern gőztégla- és cserépgyárat hozott létre, amely Tab és környékének szabad munkaerőjét tavasztól őszig foglalkoztatta. Termékeiből osztrák és kelet-európai exportra is jutott. Vesztergál Lajos Tab és Vidéke címmel 1909-ben lapot indított. 1913 februárjában az Otthon Kávéházban megkezdte vetítéseit a mozi. Megalakult a hitelszövetkezet. Egy évvel később, 1914-ben létrejött a tabi sportegyesület.

 

A bejegyzés alapja: Önkormányzati tájékoztatás

Ajánló: hasonló esemény, vásár, fesztivál, programok

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.