Fesztivál, neves napok, programok, vásár, rendezvény, esemény

Tab Országos állat és kirakodóvásár 2022 vásárnaptár

Tab Országos állat és kirakodóvásár 2022 vásárnaptár

A Tabi Országos állat- és kirakodóvásár története: Tab a XIX. századra iparával és kereskedelmével igyekezett e térség központjává válni. A vásártartási jog megszerzése gyakorta együtt járt a mezővárosi jogállás elnyerésével, hisz Mária Terézia 1767. évi úrbéri rendeletével az oppidumok (mezővárosok) úrbéri rendeletét is szabályozta. II. József király uralkodásától rendszeresebbé vált a Helytartótanács közvetlen felügyelete is.

A tabi vásár időpontja – a munkaszüneti napok kivételével – minden hónap első szerdája (havi vásár), azzal, hogy vásár tartására a január, február hónapokban nem kerül sor.

Tab Országos állat és kirakodóvásár 2022-es vásár naptára

A 2022-es Tabi Országos állat és kirakodóvásárok időpontjai:

2022. március 2. 2022. április 6.
2022. május 4. 2022. június 1.
2022. július 6. 2022. augusztus 3.
2022. szeptember 7. 2022. október 5.
2022. november 2. 2022. december 7.

A tabi vásárok kialakulása, ismertetése

A helység 1847 elején mint mezőváros országos és hetivásárok tartására lett jogosult. A mezőváros gazdasági fejlettségére és földrajzi központi szerepére hivatkozva következetes erőfeszítéseket tett azért, hogy a vármegye által javasolt Karád helyett Tab legyen a járási székhely. A települést 1871-ben a járási székhelyek közé sorolták. A századforduló ipari, kereskedelmi fejlődése, valamint a közigazgatási növekvő igénye tette lehetővé Zuckermandel Jakabnak, hogy nyomdát alapítson. Pallós Ignác 1908-ban a vasútállomás szomszédságában modern gőztégla- és cserépgyárat hozott létre, amely Tab és környékének szabad munkaerőjét tavasztól őszig foglalkoztatta. Termékeiből osztrák és kelet-európai exportra is jutott. Vesztergál Lajos Tab és Vidéke címmel 1909-ben lapot indított. 1913 februárjában az Otthon Kávéházban megkezdte vetítéseit a mozi. Megalakult a hitelszövetkezet. Egy évvel később, 1914-ben létrejött a tabi sportegyesület.

 

A bejegyzés alapja: Önkormányzati tájékoztatás

Ajánló: hasonló esemény, vásár, fesztivál, programok

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.