Fesztivál, neves napok, programok, vásár, rendezvény, esemény

Mezőcsát Országos Állat és kirakodóvásár 2023. október 11.

Mezőcsát Országos Állat és kirakodóvásár 2023. október 11.

A Mezőcsáti Országos Állat- és kirakodóvásár helyszíne: Mezőcsát, Kiss József utcáról megközelíthető Vásártér (47°49’05.7″N 20°53’14.3″E) 47.818235, 20.887309

A mezőcsáti Országos Állat és kirakodóvásár időpontja: 2023. október 11., hónap második szerda, októberi csáti vásár

A mezőcsáti Országos állat és kirakodóvásár 2023-as időpontjai

A 2023-as mezőcsáti vásár időpontok.

Mezőcsát Város Önkormányzata az évszázados hagyományoknak megfelelően 2021-ben is minden hónap második szerdáján hajnaltól kirakodó és állat vásárt tart a belterület végén (Kiss József út) a „geleji” úton azaz a 3305-ös alsóbb rendű összekötő főútvonal mellett.

Csáti vásár egész évben Mezőcsát városában a hagyomány szerint, a vásártartás az év minden hónap második szerdai napján van. Helyszíne a Kiss József utcáról megközelíthető Vásártér.

A csáti vásár története

S a történelem további menetében még igen hosszú időn át adót fizetve, menekülve, véráldozatot hozva élt Csát népe is, miként a többi, sok-sok magyar mezőváros és annak hol több, hol kevesebb lakosa. Csak példaként említve: míg 1686-ban máig sem tudni, milyen okból Dória nevű süket generális felégette a varost, lakossága Miskolcra, Ónodra és Debrecenbe menekült, később arról értesülünk, hogy I. Lipót császár és király 1698-ban (!) már vásártartást engedélyezett Csátnak, a nemességnek pedig vámszedési jogot adott! Nyilván a lakosság a hadak dúlása elmúltával (legalábbis jó részében!) visszaköltözött, új életet kezdett, s tovább gyarapodott!

Mindenesetre a XVIII. század elején Csát tekintélyes mezőváros. 1712-ben pl. olyan statutumot (szabályrendeletet) hoz, hogy a tanács beleegyezése nélkül a telkét senki eladhatóvá nem teheti és el nem adhatja. 1719-ben kiváltságos városként szerepel, 1736-ban pedig református városként említik. 1713-ban és 1715-ben a városban megyegyűléseket is tartottak! Mindezek településünknek az adott korban jelentős közigazgatási szerepkörét, viszonylagos fejlettségét tanúsítják!

Az iparral egyidőben a század végétől a kereskedelem is rohamosan fejlődésnek indult. A magánkereskedelem mellett korán működni kezdett a már 1903-ban megalakult Mezőcsáti Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet is (a Hangya Szövetkezet). (A magánkereskedők jó részben a zsidó lakosok voltak, akiknek száma ez időre 500-600 főre gyarapodott!) A kereskedelem élénkségének terepei voltak a hetipiacok, s az állat- és kirakodóvásárok, ez utóbbiak évente négy alkalommal.

 

A bejegyzés alapja: http://www.mezocsat.hu

Ajánló: hasonló esemény, vásár, fesztivál, programok

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.